Satan Panonski – Reče pas ovci

Muzika.hr - Glasno i jasno!
149

Snaga za prkos
Slabost za pakost
Pravo za grijeh
Razlog za smijeh

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni