Recenzije

Kod Massima nema laži, nema prevare

U neko zadnje dulje vrijeme albumi Massima Savića sa snimkama uživo su prestali biti izuzetak, odnosno, kod Massima postoji jasna tendencija da ponudi što je moguće vjerniju sliku kako mu pjesme funkcioniraju u kontekstu 'uživo'.

Pogledaj arhivu