KUD Idijoti – To nije mjesto za nas

Muzika.hr - Glasno i jasno!
109

Ne idem tamo više nikada
Ta su vrata zavorena
Za ljude kao što smo mi
Nitko više ne mari

Mada nema razloga
Ne idem tamo više nikada
Ne, to nije mjesto za nas
Mada nema razloga
Ne idem tamo više nikada
To nije mjesto za nas

Druge ljude sada viđam tu
Pričaju da je isto sve
Drugačije je sve bez nas
Upozorio sam te

Muziku podržava

I mada nema razloga
Ne idem tamo više nikada
Ne, to nije mjesto za nas
Mada nema razloga
Ne idem tamo više nikada
To nije mjesto za nas

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni