Azra – Zašto dušo ne dođeš

Muzika.hr - Glasno i jasno!
286

Ponoć već je prošla vreme da se spije
srce još je budno davnu želju krije
hej kraj pendžera stojim
čekam da ti vrata otvorim

Zašto dušo ne dođes
da me kući povedeš
da ti svoje srce predam
da ti staru majku gledam
Mito, Mito bekrijo

Obećo si Mito, da ćeš jedne noći
kad se varoš smiri, ti po mene doći
Ej, cveće tvoje Belo, već je čekajući uvelo

Muziku podržava

Zašto dušo ne dođes
da me kući povedeš
da ti svoje srce predam
da ti staru majku gledam
Mito, Mito bekrijo

Sa drugari tvoji, po mejani odiš,
s vino i sa pesmu, noći ti provodiš
Ej, mladost pusta prođe, Mito ti po mene ne dođe

Zašto dušo ne dođes
da me kući povedeš
da ti svoje srce predam
da ti staru majku gledam
Mito, Mito bekrijo

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni