Azra – Moj galebe

Muzika.hr - Glasno i jasno!
211

lipo mi je lipo mi je
na razini suvoj ležat
na osami blizu mora
na pučinu tebe gledat

moj galebe

tebe gledat s tobom letit
povrh svega nimat straja
pa prkosit svakoj buri
i neveri ća se vaja

Muziku podržava

moj galebe

ća se vaja u svom bisu
da i more vrije pini
i gospodar u srid svega
živo klicat u visini

u visini kada sunce
bez pristanka nama sije
i da ništa na tvom nebu
i na moru bisno nije

moj galebe

bisno nije dokle triba
tebe nose kud god želiš
pa neveri oli suncu
ti se rugaš i veseliš

na osami blizu mora
gde se sunce zemlji smije
slušam tebe kako kličeš
lipo mi je lipo mi je

moj galebe

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni