Azra – Lijepa Janja

Muzika.hr - Glasno i jasno!
188

Na cilom svitu od sto milja
lipote takove ni
kao što bješe lijepa Janja ribara starog kći

U grad je tad na kratko stigo
gospodin lijep i mlad
poljubio Janju i ostavio
A što će jadna sad
Tek stari ribar mrižu diže
al ribe tamo ni
već u mriži mrtva leži

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni