Azra – Leute moj

Muzika.hr - Glasno i jasno!
189

rastočija si se ka barilo leute moj
a mriža je sagnjila leute moj
osta si sam napušten brod

brodovi su isto ka i ljudi
zlu moru daju život svoj
za tobom umiru

pjesma se dotakla predanja tvog leute moj
a sjećanja naviru leute moj
osta si sam napušten brod

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni