Azra – Kraj tebe u tami

Muzika.hr - Glasno i jasno!
287

Ljudi prolaze
i nekud odlaze
s koferom u glavi
i mukom pod rukom

a meni je lijepo kraj tebe u tami
gdje jedino svjetlo koje dolazi
je ono što se pali gasi na reklami

a onda neko stane
i užasnut nešto viče
a ostali idu dalje
njih se ne tiče

Muziku podržava

a meni je lijepo kraj tebe u tami
gdje jedino svjetlo koje dolazi
je ono što se pali gasi na reklami

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni