Azra – Kraj potoka bistre vode

Muzika.hr - Glasno i jasno!
186

kraj potoka bistre vode
šuma zelena
nevesela zabrinuta
sjedi djevojka

potok teče i protječe
tiho žubori
a djevojka zabrinuta
kroz plač govori

vrati mi se mili stranče
mili dragane
da na tvojim grudma umrem
grudma vatrenim

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni