Azra – Klinček stoji pod oblokom

Muzika.hr - Glasno i jasno!
342

Klinček stoji pod oblokom
Klinček stoji pod oblokom
Na njega gledi mila Rožica črnim okom
Na njega gledi mila Rožica črnim okom

Jednim okom namiguje
Jednim okom namiguje
Vrati mi se ti mila Rozica otvori vrata
Vrati mi se ti mila Rozica otvori vrata

Ja bi tebi otvorila
Ja bi tebi otvorila
Samo da se ne bi oca matere ja bojala
Samo da se ne bi oca matere ja bojala

Muziku podržava

Kaj su tebi otec, mati
Kaj su tebi otec, mati
Evo sam ti ja mila Rožica ljubav prava
Evo sam ti ja mila Rožica ljubav prava

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni