Azra – Juriš lake konjice

Muzika.hr - Glasno i jasno!
204

da mi je čuti
udaljene bubnjeve
juriš lake konjice
pobjede

voljena zemljo
gdje su tvoji sinovi
sunce kad se probudi
kad zarudi

netko će reći
tema ubava
dvije tri riječi
al pjesma rđava

Muziku podržava

i baš je mene dopala

ne vrijedi ti slušat na ovoj glasnoći
prolazi ljubav u čistoj hladnoći
samoći
prostoti
krasoti

ponekad ćutim
zapravo se odmaram
čemu da se umaram
propadam

netko će reći
tema ubava
dvije tri riječi
ma šepava

da mi je čuti
vajne bubnjeve
miris lake konjice
pobjede

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni