Azra – Jane

Muzika.hr - Glasno i jasno!
294

Pitao sam Jane za Bizant
Nije znala
Samo je gledala kao da sluti
Teški pokrov kamenih vjekova
Zid plača
I krv
I stoičku crtu na licima anđela
I plamen i rađanje i smrt
Znam da je to osjetila
Vidio sam odsjaj iza njenih leđa

Rekla je
Možda sve počinje bez valjanog razloga
Možda sve počinje iz plavog
Zvuk sječiva dok vibrira
Ili pjesma
S one strane doživljenog
Možda čelik
I to samo za trenutak pod svjetlom
Kad zablista
Možda ti se sviđa da budeš tinta
Možda ti se sviđa da budeš slavan
To nikad neđeš saznati honey

Pustio sam da me uzme sebi
Jer sam stvarno čuo pjesmu oklopnika
I udarce od kojih pucaju kosti
I krikove
I metež
I sječu roblja bez imena
I koliko god izgledalo glupo
Znao sam da se omča steže oko carskog vrata
I da novi kalif već zasjeda na mokrim jastucima
Iznad prijestolja

Muziku podržava

Rekla je
Što bi se dogodilo da su zaorali Rim
Kao što su slali stoku da pase nad Kartagom
Ili
Da otrgneš jednu vlas za spas vrste
Da li bi to uradio honey
Ili
Da si ohol
Pa da te bogovi provedu kroz devet svjetova
A onda te vrate ugašenog
Kao mrtvu haringu
Zar bi to želio honey

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni