Azra – Između krajnosti

Muzika.hr - Glasno i jasno!
335

Ući ćeš u moju sobu
Kao vojnik privatno na rubu očaja
Tražeći krv s vatrom u očima
Crvena točka na zalasku karijere
Tik ispred smrti

Tišinom možeš li me čuti
Ja sam samo tvoje roblje
Koje putuje u stanicu bez imena
I mogu vidjeti što ćeš učiniti
Al ne mogu se pridružiti tvojoj prokletoj kopiladi
Između krajnosti (ekstrema)

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni