Azra – Hajri Mate

Muzika.hr - Glasno i jasno!
188

hajri mate dike daje sodindjanman tuda
koga but ne roma daje budbutdike rena

hajri mate dike daje sodindjanman tuda
koga but ne roma daje budbutdike rena
bud- but- dike rena daje hajri maro hana
meterni daje mori beda derovana
meternida daje mori meda de rovava
ko brazde sovava daje mori maro ha

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni