Azra – Doviđenja na vlaškom drumu

Muzika.hr - Glasno i jasno!
275

Doviđenja na vlaškom drumu
U devet izjutra
Ja otvaram konzervu
činim to ima već godinu dana i
Nema razloga da
Da uskratim podršku
Gladnom želucu i ovoj dugoj praznoj cesti
Koju valjam cijeli sat

A kad se riba jede onda žednim nenormalno i
Obićno trijeznim boce što ih moja stara sprema i
Obićno nastojim da limenci dadem formu
I da je uvaljam uz put
Ali beštija se nije dala, što sam mogo i
Tako moro sam na drum
Podbocio sam kantu lijevom nogom da ne bježi
I tako osto sam uz put… Uuuuz put

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni