Azra – Došlo vrijeme da se umire

Muzika.hr - Glasno i jasno!
224

spušteni sa svojih visina
noseći lance i verige
da porobe svijet u ime mira
o bože kakva sila
kakva psiha
jadna bila
sram i blijeda zauvijek

bilo jedan bilo dva
bilo tri ili četiri
ja kažem nema druge
nego da se pricepi
o bože kakva sila
neka bude što biti mora
došlo vrijeme da se umire

da li pet da li šest
da li sedam ili osam
mala je zemlja sada
za sve što mrze rata
vi muškarci ili žene
djeca i ljudi zauvijek

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni