Azra – Dan

Muzika.hr - Glasno i jasno!
208

pred licem nebeskim u hramu izbio je rat
i mnogi tad se upitao a što da radim sad

kada dan gubi svoj sjaj

ni zora rana kada sviće nema takav čar
odmah zatim nasuprot trenutku opazio sam

Muziku podržava

na dan se povraća sjaj

jos samo jednu malu stvar ja htio bih da znam
da l se biće u ništavilu prepoznaje na čas

ili dan suosjeća za nj

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni