Azra – Boli glava

Muzika.hr - Glasno i jasno!
252

u deželi lele ne postoji pravda

samo krivda mori što se ne ispravlja
parazitstvo ama od kog boli glava

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni