Azra – Blase

Muzika.hr - Glasno i jasno!
191

ljubavnik se kladio na sreću
kao kurva o poštenju što zbori
provjereno slatka je ko muka
pa i onda kad se ne vidi

devet sati rano jutro pičim ja kroz grad
ne bi li je pronašao čemeran i sam
a kad tamo stoji uuuuu…

žuto, nije svitanje
nego, dugo karanje
željno, progovaranje
daj, daj, daj

Muziku podržava

bezveze sam uranio pomislih na čas
jer me potom izdnaduha svijesti dozva glas
briši kaže ne stoj tuuuuuu…

ludo, nije svitanje
nego, dugo karanje
željno, progovaranje
daj, daj, daj

ljubavnik se kladio na sreću
kao vojnik o skraćenju što zbori
provjereno mina kažu nema
trebali bi i to kušati

Yes

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni