Azra – Ako znaš bilo što

Muzika.hr - Glasno i jasno!
676

Ne znam šta da radim sa sobom
Na što misli da bacim
Pa stvaram polako pjesmu o tebi

Gledam tvoje tijelo
Ludujem za njim
I ponavljam u sebi samo jedno

Hej, poljubi me
Pa mi prste u kosu uvuci i zagrli me
Hej, poljubi me
Pa se privij tik uz mene
I zapjevaj ako znaš bilo što

Muziku podržava

Želim da se stisnem uz tebe
Da te milujem
Da ti šapućem na uho bisere
Da pričam o slobodi
Da se glupiram
Da ti kažem oh ti ludo jedina

Hej, poljubi me
Pa mi prste u kosu uvuci i zagrli me
Hej, poljubi me
Pa se privij tik uz mene
I zapjevaj ako znaš bilo što

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni