Azra – Aj ća

Muzika.hr - Glasno i jasno!
268

izabr o si djevojku izabr o si tugu
neka onaj ko to zna ne poželi drugu

neka moje djevojke nek i dalje daje
prije no mi plamen ljut ne sagori rane

bjež mi rode iz kuće jer šte mašininom
ne šporkaj mi kužine jer šte brištulinom

Muziku podržava

neka onaj kad pjeva ne pobrka strane
jer fukara odvratna krade bogu dane

nisu nurle već žice nisu silne gajde
i onako od toga nema kakve vajde

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni