Azra – 32-956

Muzika.hr - Glasno i jasno!
243

običnim danom ona se pretvara
U dio personala bez talenta
Daje ono što mora, prvom prilikom
Juri na telefon, ne zaboravlja

Tri-dva-devet-pet-šest
To je broj koji odavno zna
I tek mu tada kaže
nedostaješ mi sad
Tri-dva-devet-pet-šest
često zvoni kad opusti grad
Ona voli da priča
Da razgovara

običnim danom ona odbija
Da razmišlja o sebi, da se forsira
Daje ono što mora, prvom prilikom
Juri na telefon, ne zaboravlja

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni