Atomsko sklonište – Bogovima si nabijala rogove

Muzika.hr - Glasno i jasno!
268

Bila si plivačica
Igračica
U bundama od astragana
Bez gaćica
I uvijek si tankovita
Plahovita
U rukama plahovita
Rovita

Ljepotom si izluđivala
Jadne i uboge
Bogovima si nabijala rogove

Nadmoćna u vrtu svog raja
U salonu uličnog šminkeraja
A onda tužna
Pod strehom kućica periferije

Muziku podržava

Ljepotom si izluđivala
Jadne i uboge
Bogovima si nabijala rogove

Dal’ si još do svanuća naivna
Kao one noći iza kina
Dal’ si još onako strastvena
Kao one noći poslije nevremena

Ljepotom si izluđivala
Jadne i uboge
Bogovima si nabijala rogove

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni